บริษัทยึดมั่นการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีขั้นตอนการผลิต โดยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลักดันผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา (Research & Development) ผ่านทีมงานภายในของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และประสบการณ์ตรงในสายงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง รวมถึงการปรึกษา และร่วมงานกับนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การยางชั้นนำต่างๆ ของประเทศ โดยบริษัทมีความภูมิใจในการผลักดันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดถุงมือของโลกอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรมเครื่องจักร

เครื่องจักรผลิตถุงมือ

เรามีความภาคภูมิใจในการออกแบบเครื่องจักรทั้งหมดด้วยทีม Mechanical Engineer และ Process Engineer ของบริษัทซึ่งมีความชำนาญ และประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมถุงมือ Household
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจถุงมือ Household ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ดังนั้นเครื่องจักรของเราจึงได้รับการออกแบบให้มีความคล่องตัวในการปรับ Process การผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถการผลิตให้ครอบคลุมหลากหลายประเภทของถุงมือตามความต้องการของลูกค้า
โดยในปัจจุบันเรามีความสามารถในการผลิตถุงมือ Household กว่า 200 ล้านชิ้น ต่อปี

ระบบถอดถุงมืออัตโนมัติ

การถอดถุงมือของกระบวนการผลิตถุงมือแบบดั่งเดิมนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาการถอดด้วยแรงงานคน
เพื่อตอบโจทย์การผลิตดังกล่าวบริษัทจึงออกแบบ และติดตั้งระบบถอดถุงมือแบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้ความสามารถด้านเครื่องกลเพื่อถอดชิ้นงานถุงมือออกจากแม่พิมพ์แทนการใช้แรงงานคน โดยมีการติดตั้งระบบดังกล่าวแก่เครื่องจักรทุกตัว ระบบดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถลดการพึ่งพาแรงงานคนในการถอดถุงมือจึงทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และความเร็วในการผลิตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
gloves manufacturing lines, gloves lines, glove auto stripping machine, glove packaging lines, gloves continuous production lines, gloves batch production lines, conveyor belts, biomass boilers, modern design, เครื่องจักรผลิตถุงมือ, เครื่องจักรผลิตแบบต่อเนื่อง, เครื่องจักรผลิตแบบ batch, เครื่องถอดถุงมืออัตโนมัติ, แม่พิมพ์ถุงมือ, เครื่องจักรแบบโซ่