” บริษัทได้ริเริ่มการส่งออกถุงมือตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา “
โดยบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการบริการในระดับสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้า และการตรวจรับสินค้าที่เคร่งครัด โดยตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น Wal-mart, Costco หรือ Wal-green การร่วมงานกับบริษัทขั้นนำของโลกดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิต มาตรฐานควบคุมคุณภาพสินค้า และการบริการให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล โดยในปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 29 ประเทศทั่วโลก และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกถุงมือ Household และถุงมือ Industrial สัญชาติไทยที่มีความสามารถในการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
Exporter, Thailand, household gloves exporter, industrial gloves exporter, global market, Thailand household gloves exporter, Thailand industrial gloves exporter, Thailand largest household gloves exporter,Thailand’s leading exporter ผู้ส่งออกถุงมือ, ผู้ส่งออกถุงมือแม่บ้าน, ผู้ส่งออกถุงมือไทย, ผู้ส่งออกถุงมืออุตสาหกรรม, ตลาดถุงมือโลก