ตามกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล มาตรา 89/656/EEC ได้กำหนดให้ระบุระดับความเสี่ยงที่ใช้ชื่อว่า เสี่ยงน้อย และ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ลงบนถุงมือตามระดับความเสี่ยงของถุงมือ สำหรับถุงมือที่มีค่าอยู่ระหว่างสองประเภทนี้ ให้ระบุประเภทถุงมือเป็น ‘ระดับกลาง’ จะต้องมีเครื่องหมายเหล่านี้ระบุอยู่ที่สินค้า ไม่ว่าจะเป็น บนตัวถุงมือ หรือบนบรรจุภัณฑ์ก็ตาม

ประเภทที่ 1: ถุงมือระดับพื้นฐาน

Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
ถุงมือระดับพื้นฐาน คือถุงมือที่ผลิตขึ้นมา สำหรับงานที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่นงานทำความสะอาด หรืองานขั้นพื้นฐานอื่นๆในอุตสาหกรรม มีการกำหนดให้ผู้ผลิตถุงมือประเภทนี้ ต้องทำการทดสอบภายในและรับรองถุงมือเอง ดังนั้น จึงไม่มีข้อกำหนด ว่าถุงมือจะต้องผ่านการทดสอบจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (lab) หรือได้รับการรับรองอื่นๆ

ประเภทที่ 2: ถุงมือระดับกลาง

Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
ถุงมือประเภทนี้คือถุงมือสำหรับงาน ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง เช่น งานต่างที่เกี่ยวข้องกับการตัด เจาะ และเสียดสี มีการกำหนดให้ถุงมือต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกผู้ผลิต ระบบการประกันคุณภาพของผู้ผลิต ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระอีกด้วย รายละเอียดของหน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรอง จะต้องปรากฎอยู่ในส่วนของวิธีการใช้ถุงมือ ถุงมือประเภทนี้ จะได้รับเครื่องหมาย CE มีเพียงหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น ที่สามารถออกเครื่องหมาย CE นี้ให้ได้

ประเภทที่ 3: ถุงมือระดับสูง

Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
ถุงมือประเภทนี้ ออกแบบมาเพื่อรองรับความเสี่ยงระดับสูงสุดเช่น การสัมผัสสารเคมี เช่นเดียวกันกับประเภทที่ 2 ถุงมือประเภทที่ 3 นี้ ต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกผู้ผลิต นอกจากนี้แล้ว คุณภาพที่คงที่ และระบบคุณภาพของผู้ผลิต ยังต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย หน่วยงานผู้ทำการทดสอบ ที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกระบุหมายเลข และหมายเลขนี้จะต้องแสดงคู่กันกับเครื่องหมาย CE