” กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี้ (“บริษัท”) เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อผลิตและจำหน่ายถุงมือยางเพื่อใช้ในงานครัวเรือน (Household Gloves) และถุงมือยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Gloves) “
บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพและบริการหลังการขายจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มค้าปลีกจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตถุงมือกว่า 200 ล้านชิ้นต่อปีซึ่งครอบคลุมถุงมือยางธรรมชาติ (Latex Gloves) ถุงมือยางไนไตร (Nitrile Glove) และ ถุงมือยางนีโอพรีน (Neoprene Gloves) ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ผลิตถุงมือสัญชาติไทยที่มีกำลังการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ในส่วนของตลาดภายในประเทศบริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงความต้องการ และพฤติกรรมการใช้ถุงมือในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้รับการตอบรับที่ดีโดยเสมอมาโดยมีการทำตลาดภายใต้ตราสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนอบความต้องการการใช้งานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันตราสินค้าของบริษัทได้แก่ กระทิง, 4D, Eagle, Eagle Silver, First Star, Strongman, Helmet, และ Dextor ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นตราสินค้าชั้นนำของตลาดถุงมือภายในประเทศ