” บริษัทเริ่มต้นการผลิตที่โรงงานแห่งแรกในกรุงเทพมหานครด้วยเครื่องจักรนำเข้า
จากต่างประเทศจำนวนสองเครื่องในปี พ.ศ. 2531 “
gloves manufacturing lines, gloves lines, glove auto stripping machine, glove packaging lines, gloves continuous production lines, gloves batch production lines, conveyor belts, biomass boilers, modern design, เครื่องจักรผลิตถุงมือ, เครื่องจักรผลิตแบบต่อเนื่อง, เครื่องจักรผลิตแบบ batch, เครื่องถอดถุงมืออัตโนมัติ, แม่พิมพ์ถุงมือ, เครื่องจักรแบบโซ่
เพื่อตอบสนองความต้องการถุงมือจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับการที่บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่งออก บริษัทจึงได้เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 ได้ขยายฐานการผลิตไปยังหวัดระยองซึ่งตั้งอยู่ในทำเลสำคัญใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ และท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทมีความสามารถในการผลิตถุงมือชนิดต่างๆ รวมกันกว่า 200 ล้านชิ้นต่อปีจึงทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิตถุงมือประเภท Household และ Industrial สัญชาติไทยที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศ และอันดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน

ระบบเครื่องจักรการผลิต

ในปัจจุบันบริษัทสามารถพึ่งพาองค์ความรู้ภายในเพื่อพัฒนาระบบการผลิต โดยเครื่องจักรสองเครื่องแรกที่นำเข้าในปี พ.ศ.2531 นับเป็นครั้งสุดท้ายที่บริษัทต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทได้ทำการออกแบบเครื่องจักรทุกตัวด้วยองค์ความรู้ภายในบริษัทที่สั่งสมผ่านประสบการณ์การผลิตที่ผ่านมา
โดยบริษัทดำเนินการจัดจ้างบริษัทวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญจำเพาะในการประกอบเครื่องจักรผลิตถุงมือที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และได้รับความไว้ใจอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมถุงมือ เพื่อประกอบเครื่องจักรตามแบบที่บริษัทออกแบบ บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนออกแบบต่อ ความเร็ว ความทนทาน และความสามารถในการผลิตถุงมือที่หลากหลาย
โดยปัจจุบันเครื่องจักรทุกตัวของบริษัทมีความสามารถในการผลิตทั้งถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรในตัวเอง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด

ความยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนประกอบกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมที่ยั่งยืน
บริษัทจึงออกแบบระบบผลิต และระบบจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการผลิตที่ไม่ส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม บริษัทติดตั้งระบบจัดการน้ำเสียครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีความสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามที่กฎหมาย และมาตรฐานควบคุมที่กำหนด
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความใส่ใจต่อคุณภาพอากาศด้วยการติดตั้งระบบกรอง และบำบัศอากาศอย่างครบวงจรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศจากระบบผลิตไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นบริษัทได้ติดตั้งระบบ boiler ซึ่งสร้างพลังงานความร้อนจากพลังงานทางเลือกในรูปแบบของชีวมวล (Biomass) เช่นกะลาปาล์มแทนการพึ่งพาแก็ซธรรมชาติแบบดั่งเดิมซึ่งเป็นการส่งเสริมการประหยัดการใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่นแก็ซธรรมชาติ