ที่มาสเตอร์โกลฟเรามีปณิธานอย่างแน่วแน่เพื่อเป็นผู้ผลิตถุงมือประเภท Household และ ถุงมือ Industrial ชั้นนำของโลก
เราให้ความสำคัญต่อการวิจัย และพัฒนา โดยมีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมถุงมือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินค้าคุณภาพสนับสนุนด้วยการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคงในอนาคต
นโยบายคุณภาพ
“ส่งมอบตรงเวลา มุ่งมัั่นพัฒนาถุงมือคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทจะผลิตสินค้าที่ปลอดภัย สอดคล้องต่อกฎหมาย รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ใส่ใจต่อแรงงานและสังคม”