เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร สหภาพยุโรปจึงมีการออกมาตรฐานควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (อุปกรณ์ PPE) โดยมาตรฐานดังกล่าวประกอบไปด้วยมาตรฐานต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อกำหนดควบคุมคุณภาพของถุงมือเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมมีความทนทานต่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
โดยถุงมือทุกตัวจำเป็นต้องผ่านมาตรฐาน EN-420:2003 ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานเบื้องต้นของถุงมือ อย่างไรก็ตามการทดสอบถุงมือตามมาตรฐานนั้นเป็นการปฏิบัติภายในห้องทดลองซึ่งแตกต่างจากการใช้งานจริง ดังนั้นผู้ใช้ควรมีการทดสอบถุงมือในการปฏิบัติงานจริงก่อนการตัดสินใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าถุงมือนั้นมีคุณสมบัติที่เพียงพอ ทั้งนี้ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรายินดีจะให้คำปรึกษาในการเลือกถุงมือเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

EN 420:2003, ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับถุงมือเพื่อการปกป้อง

กำหนดมาตรฐานทางด้านการออกแบบ การผลิต ประสิทธิภาพ ความสะบายในการสวมใส่ รวมถึงกำหนดมาตรฐานการทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงประสิทธิภาพของถุงมือ โดยมาตรฐานจะให้คะแนนแก่ถุงมือตามประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ที่เป็นข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานที่กำหนด
ข้อกำหนด
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
การระบุเครื่องหมายและข้อมูลพื้นฐาน ถุงมือแต่ละชิ้น ควรได้รับการระบุเครื่องหายไว้ดังนี้
 • ชื่อผู้ผลิต
 • ขนาดของถุงมือ
 • ชื่อรุ่น
 • รหัสสินค้า
 • เครื่องหมาย CE
 • เครื่องหมายรูปภาพ
ขนาด
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
ขนาดของถุงมือนั้นถูกกำหนดจากเส้นรอบวงกำมือของผู้สวมใส่ ซึ่งโดยทั่วไปจะวัดจากมือข้างที่ถนัดซึ่งมักเป็นข้างที่ใหญ่กว่า โดยมารตรฐานได้กำหนดขนาดต่างๆของถุงมือตามเส้นรอบวงกำมือของผู้สวมใส่ในปรากฎในตารางด้านล่าง
ขนาดถุงมือ
พอดีกับขนาดมือ
เส้นรอบวงฝ่ามือ / ความยาว (มิลลิเมตร)
ความยาวขั้นต่ำของถุงมือ (มิลลิเมตร)
6
6
152/160
220
7
7
178/171
230
8
8
203/182
240
9
9
229/192
250
10
10
254/204
260
11
11
279/215
270
ความถนัดมือ
ความสามารถของถุงมือ สามารถแบ่งระดับได้ ตามตารางด้านล่างนี้
ระดับความสามารถ
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กสุด
1
11.0
2
9.5
3
8.0
4
6.5
5
5.0
การออกแบบของถุงมือ
 • ถุงมือต้องได้รับการออกแบบเพื่อสร้างการป้องกันสูงสุดแก่ผู้สวมใส่ในทุกๆ สภาพการใช้งานจริง
การไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สวมใส่
 • ถุงมือต้องไม่เป็นภัยต่อผู้สวมใส่
 • ค่า pH ของถุงมือต้องอยู่ระหว่าง 5 ถึง 9.5
 • ปริมาณสาร Chromium (VI) ในถุงมือต้องไม่เกิน0mg ต่อน้ำหนักถุงมือ
 • ถุงมือยางธรรมชาติต้องตรวจสอบค่าโปรตีนตามมาตรฐาน EN 455-3

EN 374:2003, มาตรฐานสำหรับถุงมือป้องกันสารเคมีและจุลินทรีย์

มาตรฐานกำหนดความสามารถของถุงมือในการปกป้องสารเคมี และจุลินทรีย์
คำจำกัดความ
การทะลุผ่าน
การวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ของสารเคมี และจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ผ่านระดับโมเลกุลของถุงมือ
การซึมผ่าน
การซึมผ่านคือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากความเข้มข้นสูงลงสู่ความเข้มข้นต่ำ เนื่องจากของเหลวสามารถซึมผ่านเนื้อยางของถุงมือผ่านการซึมผ่าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสามารถวัดระยะเวลาการซึมผ่านของของโมเลกุลของเหลวผ่านมายังมือ
ข้อกำหนด
การทะลุผ่าน
ถุงมือต้องไม่มีรูรั่ว และต้องผ่านการทดสอบหารูรั่วดังกล่าวโดย ลม และ/หรือ น้ำ โดยจำนวนถุงมือที่ผ่านการทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนที่กำหนดไว้ใน Acceptable Quality Level (AQL).
ระดับความสามารถ
หน่วยระดับการยอมรับทางคุณภาพ (AQL)
ระดับการตรวจสินค้า
ระดับ 3
< 0.65
G1
ระดับ 2
< 1.5
G1
ระดับ 1
< 4.0
S4
การซึมผ่าน
ค่าวัดการซึมผ่านในระดับต่างๆ จะอ้างอิงถึงระยะเวลาของสารเคมีที่ใช้ในการซึมผ่านถุงมือยาง
ระยะเวลาการซึมผ่าน
ของสารเคมี
หมวดการ
ปกป้อง
ระยะเวลาการซึมผ่าน
ของสารเคมี
หมวดการ
ปกป้อง
> 10 นาที
ระดับ 1
> 120 นาที
ระดับ 4
> 30 นาที
ระดับ 2
> 240 นาที
ระดับ 5
> 60 นาที
ระดับ 3
> 480 นาที
ระดับ 6
คำอธิบายแผนภูมิรูปภาพ
การทนทานสารเคมี
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
แผนภูมิรูปภาพจะมีตัวอักษรกำกับทั้งหมด 3 ตัว โดยตัวอักษรดังกล่าวเป็นตัวแทนของสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งถุงมือต้องทนต่อการซึมผ่านของสารเคมีทั้งหมดเป็นระยะเวลา 30 นาทีของการทดสอบ
ตัวอักษรย่อของสารเคมี
สารเคมี
รหัส CAS
กลุ่มสารเคมี
A
Methanol
67-56-1
Primary Alcohol
B
Acetone
67-64-1
Ketone
C
Acetonitrile
75-05-8
Nitrile Compound
D
Dichloromethane
75-09-2
Chlorinated Paraffin
E
Carbone Disulphide
75-15-0
Sulphur Containing Organic Compound
F
Toluene
108-88-3
Aromatic Hydrocarbon
G
Diethylamine
109-89-7
Amine
H
Tetrahydrofurane
109-99-9
Heterocyclic and Ether Compound
I
Ethyl Acetate
141-78-6
Ester
J
n-Heptane
142-85-5
Saturated Hydrocarbon
K
Sodium Hydroxide 40%
1310-73-2
Inorganic Base
L
Sulphuric Acid 96%
7664-93-9
Inorganic Mineral Acid
จุลชีวัน
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
รูปจุลชีวันด้านข้างนี้ ใช้เมื่อถุงมือผ่านค่ากำหนดอย่างน้อยระดับ 2 ในเรื่องการทดสอบการซึมผ่าน
ความทนทานต่อสารเคมีอยู่ในระดับต่ำ
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
แผนภูมิรูปภาพดังกล่าวจะถูกใช้กับถุงมือซึ่งไม่สามารถทนการซึมผ่านของสารเคมีชนิดที่กำหนดเป็นระยะเวลา 30 นาทีที่กำหนดไว้

EN 388:2003, มาตรฐานสำหรับควบคุมถุงมือป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานเครื่องจักรกล

มาตรฐานนี้มีผลควบคุมต่อถุงมือทุกประเภทที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันแรงกระแทก แรงขัด การฉีกขาด รวมถึงการเจาะทะลุ ซึ่งเกิดจากการใช้งานในสภาพหนัก
ถุงมือจะต้องผ่านการทดสอบความคงทนต่อแรงเครื่องจักรกลทั้งหมดสี่การทดสอบ ซึ่งจะแสดงออกผ่านทางแผนภูมิรูปภาพที่มีรหัสตัวเลข 4 ตัวกำกับ โดยตัวเลขแต่ละตัวจะบ่งบอกถึงบททดสอบที่ถุงมือได้ผ่าน
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
a) การทนทานต่อแรงขัดสี
ทดสอบโดยการวัดจำนวนรอบที่ถุงมือสามารถทนการขัดสีจนกว่าจะขาด
b) การทนทานการบาดจากของมีคม
ทดสอบโดยการวัดจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดเฉือนถุงมือบนความเร็วที่สม่ำเสมอ
c) การทนทานต่อการฉีกขาด
ทดสอบโดยการวัดขนาดของแรงดึงที่จำเป็นในการฉีกตัวอย่างถุงมือ
d) การทนทานต่อการเจาะทะลุ
ทดสอบโดยการวัดความแรงที่จำเป็นในการเจาะทะลุถุงมือโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานในการทดสอบ
โดยแต่ละบททดสอบภายใต้มาตรฐานดังกล่าวมีการแบ่งระดับประสิทธิภาพออกทั้งหมด 5 ระดับ โดยมีมีระดับ 0 เป็นระดับต่ำสุด จนถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
การทดสอบ
ระดับการทดสอบ
0
1
2
3
4
5
a) การทนทางแรงขัดสี
< 100
100
500
2,000
8,000
b) การทนทานการบาดจากของมีคม
< 1.2
1.2
2.5
5.0
10.0
20.0
c) การทนทานต่อการฉีกขาด
< 10
10
25
50
75
d) การทนทานต่อการเจาะทะลุ
< 20
20
60
100
150
ระดับประสิทธิภาพต้องมีการบ่งบอกอย่างชัดเจนบนแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดไว้บนตัวถุงมือ

EN 407:2004, ถุงมือที่ให้การปกป้องอันตรายจากความร้อน

มาตรฐานนี้ กำหนดความสามารถของถุงมือ ในการทนต่อความร้อน และ/หรือ ไฟ ลักษณะและระดับของการปกป้องจะระบุไว้ด้วยเครื่องหมายรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็นหกระดับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการปกป้อง
ตัวเลขหกลัก ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายรูปภาพ ‘ความร้อนและเปลวไฟ’ บ่งบอกถึงระดับความสามารถของถุงมือในแต่ละประเภทหัวข้อ
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
a) ความทนทานต่อเปลวไฟ (ระดับความสามารถ 0-4)
ระบุจากระยะเวลาที่ชิ้นถุงมือไหม้ไฟ และติดไฟ หลังจากดับที่จุดไฟแล้ว เศษชิ้นถุงมือจะต้องไม่หลุดออกจากชิ้นงานทดสอบ ภายในเวลา 15 วินาที หลังจากดับที่จุดไฟแล้ว
b) ความทนทานต่อการสัมผัสความร้อน (ระดับความสามารถ 0-4)
ทดสอบที่ระดับอุณหภูมิ 100-500 องศาเซลเซียส (212-932 อาศาฟาเรนไฮท์) โดยผู้สวมถุงมือ จะต้องไม่รู้สึกเจ็บจากความร้อนเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วินาที เพื่อให้ได้ EN ระดับ 3 ถุงมือจะต้องผ่าน EN ระดับ 3 เป็นอย่างน้อย ในเรื่องการทดสอบการติดไฟ ไม่เช่นนั้นแล้ว ระดับความสามารถสูงสุด จะได้รับการรายงานเป็นระดับ 2 แทน
c) ความทนทานต่อสื่อนำความร้อน (ระดับความสามารถ 0-4)
ทดสอบโดยระยะเวลา ที่ถุงมือสามารถทนได้ ก่อนส่งผ่านความร้อนจากไฟสู่มือผู้สวมใส่ ผลการทดสอบจะระบุระดับความสามารถเพียงเมื่อถุงมือผ่านผลการทดสอบระดับ 3 หรือ 4 เท่านั้น
d) ความทนทานต่อนความร้อนรังสี (ระดับความสามารถ 0-4)
ทดสอบโดยระเวลา ที่ถุงมือสามารถทนได้ ก่อนส่งผ่านความร้อนจากแหล่งกำเนิดรังสี ไปสู่ผู้สวมใส่ ผลการทดสอบจะระบุระดับความสามารถเพียงเมื่อถุงมือผ่านผลการทดสอบระดับ 3 หรือ 4 เท่านั้น
e) ความทนทานต่อเศษวัตถุหลอมเหลว (ระคับความสามารถ 0-4)
ถุงมือจะถูกทดสอบโดยการหยดโลหะหลอมเหลวลงไปจำนวนหนึ่ง ผลการทดสอบจะระบุระดับความสามารถเพียงเมื่อถุงมือผ่านผลการทดสอบระดับ 3 หรือ 4 เท่านั้น
f) ความทนทานต่อโลหะหลอมเหลวชิ้นใหญ่ (ระดับความสามารถ 0-4)
ทดสอบโดยการใช้โหละหลอมเหลวชิ้นใหญ่วางบนชิ้นตัวอย่างถุงมือ ซึ่งการทดสอบ จะนำผิวหนังจำลองวางไว้ภายในถุงมืออีกทีหนึ่ง (เสมือนคนกำลังใส่ถุงมืออยู่) น้ำหนักของโลหะหลอมเหลว จะก่อให้เกิดรอยรั่วบนชิ้นถุงมือ ซึ่งจะซึมผ่านไปถึงผิวหนังจำลอง ชิ้นงานจะไม่ผ่านผลการทดสอบหากโลหะหลอมเหลวติดกับชิ้นถุงมือ หรือหชิ้นถุงมือติดไฟ
ถุงมือต้องผ่านระดับความสามารถระดับ 1 สำหรับการทดสอบการขูดขีด และฉีกขาด

EN 511:2006, ถุงมือที่ให้การปกป้องจากความเย็น

มาตรฐานนี้ใช้กับถุงมือที่ออกแบบมาสำหรับทนต่อการส่งผ่าน หรือการสัมผัสความเย็น ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่ -50 องศาเซลเซียส (-58 องศาฟาเรนไฮท์)
มาตรฐานการปกป้องจากความเย็น แสดงไว้ด้วยเครื่องหมายรูปภาพที่ระบุระดับความสามารถของถุงมือไว้ 3 ระดับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับความาสารถในการปกป้องของถุงมือ เครื่องหมายรูปภาพระบุตัวเลขไว้ 3 หลัก
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
a) ความทนทานต่อสื่อนำความเย็น (ระดับความสามารถ 0-4)
เป็นการทดสอบคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของถุงมือ ซึ่งหาค่าโดยการวัดการถ่ายโอนความผ่านสื่อนำ
b) ความทนทานต่อการสัมผัสความเย็น (ระดับความสามารถ 0-4)
เป็นการทดสอบความต้านทานความอุณหภูมิของถุงมือ เมื่อสัมผัสกับวัตถุที่มีความเย็น
c) ผ่านโดยน้ำ (0 หรือ 1)
0 = น้ำซึมผ่าน , 1 = ไม่มีน้ำซึมผ่าน
ถุงมือทั้งหมดต้องได้รับผลการทดสอบเรื่องความต้านทานแรงเสียดสี และฉีกขาด โดยต้องได้รับระดับความสามารถ ระดับ 1 เป็นอย่างน้อย

EN 421:2010, ถุงมือที่ให้การปกป้องจากการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี และการแผ่รังสีอิออน

มาตรฐานนี้ใช้กับถุงมือ ที่ให้การปกป้องจากการแผ่รังสีอิออน และการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
ระดับการปกป้องแสดงไว้ด้วยเครื่องหมายรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ถุงมือที่สามารถปกป้องการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีได้ ต้องไม่รั่วซึม และต้องผ่านการทดสอบการซึมผ่าน ตามค่ามาตรฐาน EN374 อีกด้วย
สำหรับถุงมือที่ใช้ในการปิดการยับยั้ง ถุงมือนั้นควรผ่านค่าทดสอบการรั่วซึมทางแรงกดอากาศ
วัตถุงดิบถุงมือ อาจจัดแบ่งประเภทได้ตามลักษณะของการสลายตัวของโอโซน นี่เป็นการทดสอบทางเลือก และสามารถใช้ประกอบการเลือกถุงมือได้
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
ในการปกป้องจากการแผ่กัมมันตภาพรังสี ถุงมือต้องมีองค์ประกอบของตะกั่ว หรือโลหะที่มีคุณสมบัติเดียวกัน หากใช้โลหะอื่นในการทดสอบ ต้องทำการระบุไว้บนถุงมือด้วย (ว่าไม่ได้ทดสอบด้วยตะกั่ว แต่เป็นโลหะนั้นๆแทน)