เนื้อหาของกฎหมายสหภาพยุโรป (EC) มาตรา 1935/2004 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2004 ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับวัสดุ และชิ้นงานทุกชิ้น ที่อาจสัมผัสกับอาหาร
สำหรับถุงมือแล้ว กฎสหภาพยุโรป (EU) มาตรา 10/2011 ลงวันที่ 14 มกราคม 2011 เกี่ยวกับวัสดุพลาสติก และชิ้นงานที่อาจสัมผัสกับอาหาร ถูกนำมาใช้สำหรับถุงมือที่ต้องสัมอาหาร กฎข้อนี้ใช้ควบคุมการผลิต และการตลาดของวัสดุพลาสติก รวมถึงวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่
1
อาจสัมผัสกับอาหาร
2
สัมผัสกับอาหารอยู่แล้ว
3
มีเหตุผลมากพอ
ที่อาจสัมผัสกับอาหารได้
กฎข้อนี้กำหนดให้วัสดุและชิ้นงาน รวมถึงวัสดุหลัก และวัสดุจำลอง และชิ้นงาน ต้องผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า ในสภาวะปกติของการใช้วัสดุ หรือชิ้นงานเหล่านั้น จะไม่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนอนุภาคของวัสดุ หรือชิ้นงาน ไปสู่อาหารได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของอาหารในระดับที่ยอมรับไม่ได้ หรือทำให้เกิดการเสื่อมสลายของลักษณะทางอินทรีย์
เพื่อจะให้เป็นไปตามข้อบังคับเหล่านี้ ลำดับแรก ถุงมือต้องผลิตจากวัสดุ ที่อยู่ในรายการสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วตามประกาศสหภาพยุโรป ลำดับที่สอง ถุงมือต้องผ่านการทดสอบการซึมผ่าน มีการทดสอบการซึมผ่านอยู่สองประเภทด้วยกันคือ การซึมผ่านแบบรวม และการซึมผ่านแบบเฉพาะเจาะจง

การซึมผ่านแบบรวม

Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย
เป็นการทดสอบความคงที่ของวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร การทดสอบจะดูปริมาณของอนุภาคพลาสติก ที่ถ่ายโอนไปสู่อาหารระหว่างการสัมผัส กฎข้อนี้กำหนดไว้ว่า ชิ้นงานพลาสติกจะต้องไม่ถ่ายโอนอนุภาคของตัวมันเอง ไปยังสารจำลองอาหารมากกว่า 10 มิลลิกรัม ของอนุภาคทั้งหมดที่ปล่อยออกไปต่อ dm2 ของผิวสัมผัสอาหาร

การซึมผ่านแบบเฉพาะเจาะจง

การซึมผ่านแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการทดสอบว่า การถ่ายโอนอนุภาคไปสู่อาหาร จะถูกจำกัดอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ระดับที่อณุญาตให้ซึมผ่านได้ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม การใช้ระดับการซึมผ่านที่ไม่เกิน 60มก/กก ก็สามารถใช้ได้กับอนุภาคทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องยึดระดับที่อณุญาตให้ซึมผ่านได้ตามกฎข้อบังคับ
Manufacturer, exporter, household gloves, industrial gloves, latex gloves, rubber gloves, nitrile gloves, neoprene gloves, food processing gloves, cleaning gloves, chemical handling gloves, construction gloves, agriculture gloves, flocklined gloves, unlined gloves, chlorination gloves, long gloves, protection gloves, grip gloves, two-tone gloves, Thailand, OEM manufacturer, ผู้ผลิต, ผู้ส่งออกถุงมือ, ถุงมือยางพารา, ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมืออุตสาหกรรม ถุงมืออุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือนีโอพรีน, ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือป้องกันสารเคมี, ถุงมือก่อสร้าง, ถุงมือเกษตรกรรม, ถุงมือฟล็อกไลน์, ถุงมืออันไลน์, ถุงมือยาวสีดำ, ถุงมือตรากระทิง, ถุงมือตรา4D, ถุงมือตรา1st star, ถุงมือตราstrongman, ถุงมือตราdextor, ถุงมือตราsoftdri, ถุงมือตราHelmet ถุงมือมีซับใน ประเทศไทย